+46 (0)42 400 00 30

EcoRetur är miljöföretaget som arbetar för att med så liten miljöpåverkan som möjligt; sortera, samla in, transportera och återvinna avfall, återvinningsmaterial och industrins restmaterial.

Vi arbetar nära dig för att ge bästa service och garantera att du som kund alltid har ett effektivt och miljöriktigt insamlingssystem – och marknadens bästa priser.

EcoRetur är miljöföretaget som arbetar för att med så liten miljöpåverkan som möjligt; sortera, samla in, transportera och återvinna avfall, återvinningsmaterial och industrins restmaterial. Ring!


EcoRetur – närmare service kan du inte komma

Mer än 80% kan återvinnas

Vi vet att företag bränner upp avfallsbaserade råvaror som istället kan återvinnas till nya varor. Vi börjar ett samarbete genom att första analysera ert nuvarande avfall därefter får ni ett föreslag på hur vi ska sortera.

Plockanalyser är ett verktyg för att erhålla information. Ring våra säljare på telefon 042-400 00 30 så berättar vi mera.

TRADING

EcoRetur erbjuder även trading av avfallsbaserade råvaror. Om ditt företag har volymer av t ex plast och papper, erbjuder vi återvinningslösningar där vi säljer ditt material till marknadens bästa priser.

Plockanalyser - Vi genomför plockanalyser enligt Avfall Sveriges uppdaterade manual 2017:31. RING 076 - 894 80 89