+46 (0)42 400 00 30

EcoRetur är miljöföretaget som arbetar för att med så liten miljöpåverkan som möjligt; sortera, samla in, transportera och återvinna avfall, återvinningsmaterial och industrins restmaterial.

Vi arbetar nära dig för att ge bästa service och garantera att du som kund alltid har ett effektivt och miljöriktigt insamlingssystem – och marknadens bästa priser.

EcoRetur är miljöföretaget som arbetar för att med så liten miljöpåverkan som möjligt; sortera, samla in, transportera och återvinna avfall, återvinningsmaterial och industrins restmaterial. Ring!


EcoRetur – närmare service kan du inte komma

EcoRetur är miljöföretaget som arbetar för att med så liten miljöpåverkan som möjligt; sortera, samla in, transportera och återvinna avfall och industrispill. Vi arbetar nära dig för att ge dig service och garantera att du som kund alltid har ett effektivt och miljöriktigt insamlingssystem. EcoRetur är din partner och specialist på att ta hand om det avfall och återvinningsmaterial s
om produceras.

Corporate Social Responsibility – Avfall, återvinningsmaterial och andra råvaror baserat på avfall förmedlas och säljs enbart till köpare som garanterat tar ett miljö- och arbetsmiljöansvar. Köpare av råvarorna garanterar detta genom att signera ett avtal där det köpande företaget garanterar sitt ansvar även i bakomliggande produktionsled. EcoRetur har även rätten att besöka mottagarna oanmälda.

Transport & Logistik – Dagligen transporterar ett stort antal lastbilar avfall och återvinningsmaterial från EcoRetur. Genom vårt kontaktnät har vi tillgång till ett stort antal åkerier som effektivt och miljövänligt kan transportera ditt material till slutdestinationen. Vi arbetar hela tiden för att finna returlaster så att antalet lastbilar minimeras. På så sätt sparar vi på miljön.

Kvalitet och miljöpolicy – är godkänd av EcoReturs styrelse och jämförbar med motsvarande ISO certifieringar. Materialet finns att ladda ned som PDF.