+46 (0)42 400 00 30

EcoRetur är miljöföretaget som arbetar för att med så liten miljöpåverkan som möjligt; sortera, samla in, transportera och återvinna avfall, återvinningsmaterial och industrins restmaterial.

Vi arbetar nära dig för att ge bästa service och garantera att du som kund alltid har ett effektivt och miljöriktigt insamlingssystem – och marknadens bästa priser.

EcoRetur är miljöföretaget som arbetar för att med så liten miljöpåverkan som möjligt; sortera, samla in, transportera och återvinna avfall, återvinningsmaterial och industrins restmaterial. Ring!


EcoRetur – närmare service kan du inte komma

EcoRetur är det närmaste du kan komma till genuin service. Inga långa väntetider; direktkontakt med transportledning, säljare och chaufförer. Vi är ett mindre regionalt återvinningsföretag med stora resurser och ambitioner – därför är vi lätta att nå.

Kontakta våra säljare och berätta för dem om er nuvarande situation och hur ni arbetar idag med ert avfall och återvinningsmaterial. Tillsammans går vi igenom ditt företags avfallssystem och ser hur vi kan optimera hanteringen både för miljön – och din ekonomi. Sortering ger miljö- och ekonomifördelar. Tillsammans sorterar vi bort det osorterade avfallet. Du får en offert som visar hur du kan förbättra ditt nuvarande system. När offerten är godkänd påbörjas ett gemensamt arbete. Ett arbete som successivt utvecklas under tiden.

Ring våra säljare på 042 400 00 30 och boka ett möte. Du blir inte besviken.

Nöjdkundgaranti

Vi har alltid nöjda kunder. Därför erbjuder vi våra kunder en ”nöjdkundgaranti”. I vårt framtida avtal med er finns en klausul som säkerställer att ni som kund, om ni inte är nöjda med vårt miljöarbete för er (oavsett kontraktstid) har möjlighet att säga upp avtalet.

Plockanalys

Vi har genomfört en analys av 15 olika industriföretags avfall. Plockanalysen visade att mer än 80% av det osorterade avfallet/brännbara kunde återvinnas. Idag erbjuder vi företag plockanalys för att via den få fram ett underlag på hur ert miljöarbete kan utvecklas och ekonomin förbättras.

Information

För att lyckas med ert miljöarbete är informationen mycket viktig. Samtliga medarbetare måste förstå och hjälpa till att säkerställa att arbetet verkligen fungerar. Vi hjälper er med detta genom att säkerställa att alla kärl, containrar m m får informationsskyltar som talar om vad som ska finnas i. Informationsmaterial placeras även på olika ställen i er anläggning. Det kompletteras med telefonnummer till vår kundservice. Vill ni ha ytterligare hjälp, så kommer vi när det behövs för t ex medarbetarutbildning inom miljöområdet.

Björn Larsson

Thomas Törner