+46 (0)42 400 00 30

EcoRetur är miljöföretaget som arbetar för att med så liten miljöpåverkan som möjligt; sortera, samla in, transportera och återvinna avfall, återvinningsmaterial och industrins restmaterial.

Vi arbetar nära dig för att ge bästa service och garantera att du som kund alltid har ett effektivt och miljöriktigt insamlingssystem – och marknadens bästa priser.

EcoRetur är miljöföretaget som arbetar för att med så liten miljöpåverkan som möjligt; sortera, samla in, transportera och återvinna avfall, återvinningsmaterial och industrins restmaterial. Ring!

EcoRetur Trading

av återvinningsmaterial och avfallsbaserade råvaror

EcoRetur erbjuder även trading av avfallsbaserade råvaror. Om ditt företag har volymer av t ex plast och papper, erbjuder vi återvinningslösningar där vi säljer ditt material till marknadens bästa priser. Vi säljer ditt papper till pappersbruk och plast blir till nya plastprodukter.

EcoRetur har via sitt breda internationella kontaktnät unika möjligheter att skapa återvinningslösningar av material som tidigare ej kunnat återvinnas. Har du avfall som idag går på deponi, stora volymer osorterat avfall eller enbart specialavfall från din verksamhet, då har vi säkert lösningar på hur vi ska kunna återvinna materialet. Genom vårt arbete erhåller du nya miljö- och ekonomiska fördelar. Kontakta oss så får du veta mer och för referenser.

Corporate Social Responsibility – Avfall, återvinningsmaterial och andra råvaror baserat på avfall förmedlas och säljs enbart till köpare som GARANTERAT tar ett miljö- och arbetsmiljöansvar. Köpare av råvarorna garanterar detta genom att signera ett avtal där det köpande företaget garanterar sitt ansvar även i bakomliggande produktionsled. EcoRetur har även rätten att besöka mottagarna oanmälda.

Bränsle – EcoRetur köper och säljer bränslen till kraftvärmeverk, växthus och andra företag som har behov av värme. RT flis, vit RT flis, GROT eller andra kvaliteter finns till försäljning. EcoRetur producerar även avfallsbaserade bränslen s k PTP (papper, trä, plast) RDF (Refuse Derived Fuel), SRF (Selective Refuse Fuel) och brännbart verksamhetsavfall. Bränslena produceras efter kundens önskemål beträffande värmevärde m.m.